Úvod

Okresní sdružení České unie sportu zároveň plní funkci Servisního centra sportu

Akce ČUS SPORTUJ S NÁMI z našeho okresu zařazené do projektu:

  • 21.5.2016 Závišický pedál – TJ Závišice, z.s.

bližší informace na: www.cus-sportujsnami.cz.

33. valná hromada ČUS

V Nymburce se konala 33. valná hromada ČUS, jejíž hlavním programem bylo zhodnocení dosavadní činnosti, doplnění stanov a přijetí plánu rozvoje na další čtyřleté období

Nabídka Vyšší odborné školy ČUS

Zveřejňujeme nabídku Vyšší odborné školy ČUS a možnost studia na této škole. Vše podstatné najdete na webových stránkách školy  http://www.vos-cus.cz/

Stanovy dle nového Občanského zákoníku

Všechny TJ/SK jsou povinny upravit své stanovy a název dle nového Občanského zákoníku do 31.12.2016.

Vzhledem k tomu, že od soudních poplatků jsou spolky osvobozeny do 30.6.2016 doporučujeme změny provést do tohoto data.

Veškeré změny se již provádějí v registru spolků u Krajského soudu v Ostravě.

Pokud chcete zaslat vzorové stanovy a manuál, jak postupovat, kontaktuje p. Dorotíkovou, tel. 602 540 052, mail cusnj@seznam.cz

Pro TJ/SK, kteří jsou našimi členy, poskytujeme informace zdarma.

 


Zpravodaj