Úvod

Okresní sdružení České unie sportu zároveň plní funkci Servisního centra sportu

Akce ČUS SPORTUJ S NÁMI z našeho okresu zařazené do projektu:

  • 2. 7. 2016 – 43. ročník volejbalového turnaje mužů a žen  - TJ Hodslavice
  • 5. 7. 2016 – Turnaj O kalich mistra Jana Husa - Fotbalový klub Pustějov, z.s.
  • 16. 7. 2016 – 19. ročník Kopřivnický drtič – ASK Tatra Kopřivnice
  • 13. 8. 2016 – Grand Prix Forman 2016 - SK Moravia Racing Team, z.s. Nový Jičín
  • 17. 9. 2016 – Běh rodným krajem Emila Zátopka – Atletický klub E. Zátopka Kopřivnice

bližší informace na: www.cus-sportujsnami.cz.

33. valná hromada ČUS

V Nymburce se konala 33. valná hromada ČUS, jejíž hlavním programem bylo zhodnocení dosavadní činnosti, doplnění stanov a přijetí plánu rozvoje na další čtyřleté období

Nabídka Vyšší odborné školy ČUS

Zveřejňujeme nabídku Vyšší odborné školy ČUS a možnost studia na této škole. Vše podstatné najdete na webových stránkách školy  http://www.vos-cus.cz/

Stanovy dle nového Občanského zákoníku

Všechny TJ/SK jsou povinny upravit své stanovy a název dle nového Občanského zákoníku do 31.12.2016.

Vzhledem k tomu, že od soudních poplatků jsou spolky osvobozeny do 30.6.2016 doporučujeme změny provést do tohoto data.

Veškeré změny se již provádějí v registru spolků u Krajského soudu v Ostravě.

Pokud chcete zaslat vzorové stanovy a manuál, jak postupovat, kontaktuje p. Dorotíkovou, tel. 602 540 052, mail cusnj@seznam.cz

Pro TJ/SK, kteří jsou našimi členy, poskytujeme informace zdarma.

 

Zpravodaj