Dokumenty

Manuál řízení sportovního klubu
Metodický materiál Manuál řízení sportovního klubu ke stažení naleznete zde.

Zájemci o tento materiál v tištěné podobě si jej mohou vyzvednout na sekretariátu OS ČUS Nový Jičín.

Cestovní náhrady u spolků

Členská základna

Členství v Okresním sdružení ČUS

Ostatní

 

Vzory smluv

 

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Škodné události (úrazy) vzniklé od 1.2.2019 se odškodňují s pojišťovnou VZP, a.s. dle smlouvy číslo 1310001770

veškeré informace včetně dokumentů naleznete na:

https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/vzp-2019.html

Škodné události (úrazy) vzniklé od 1.1.2017 do 31.1.2019 se odškodňují s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., dle smlouvy číslo 4950050842

Vyplněné formuláře včetně příloh zašlete na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Centrum zákaznické podpory, Brněnská 634, 664 42  Modřice

Návod k nahlášení pojistné události naleznete zde:

Škodné události (úrazy) vzniklé po 1.1.2013 do 31.12.2016 se odškodňují s pojišťovnou VZP, a.s., dle smlouvy číslo 1310000010

Postup vyplnění formuláře a jeho odeslání pojišťovně:

 • Do kolonky „Doplňující poznámky“ na druhé straně formuláře je nutné uvést:
  – název střešní organizace – ČUS
  – evidenční číslo členského SK/TJ v rámci Okresního sdružení ČUS = 3804…
  – činnost, při které došlo k úrazu
  – jméno, příjmení a podpis odpovědného pracovníka TJ/SK
  – razítko členského SK nebo TJ
 • K formuláři OŠU je nutné připojit potřebné doklady
 • Zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se úrazu, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy, v případě nároku na plnění v případě trvalých následků dokumentaci o průběhu léčení a rehabilitace včetně kopie lékařské zprávy po ustálení trvalých následků.

Vyplněné formuláře společně s požadovanými doklady zašlete poštou na adresu:

Pojišťovna VZP, a.s., Odbor likvidace pojistných událostí, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Karlín

Vždy nejprve vyplněný a potvrzený formulář společně s požadovanými doklady naskenujte a zašlete na emailovou adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz . Z této e-mailové adresy obdržíte potvrzení o převzetí dokladů pojišťovnou. V případě, že likvidátor v rámci šetření shledá potřebným vidět originály dokladů požádá vás o zaslání originálů podkladů poštou.

Pojištění zodpovědnosti trenérů – smlouva je podepsána s pojišťovnou Kooperativa, zůstává obsahově beze změn a zahrnuje všechny registrované trenéry a cvičitele sdružených subjektů ČUS.